Blog

Koncepcja i początki

10/08/2015

Początki projektu Sh7.pl zagłębiają się w pewien pomysł na aplikację symulatora wycieczek w którym to koncepcja zakładała organizację i prowadzenie wycieczek zorganizowanych. Wtedy właśnie powstał motyw graficzny i pierwszy kod jednakże koncepcja zmieniła się.

Symulator biznesu to w końcu dziedzina, z której można stworzyć grę z nieograniczonymi praktycznie możliwościami bo przecież prawie wszystko co nas otacza ma w sobie choć trochę ekonomii. Idąc tym tropem rozważań dość szybko doszedłem do wniosku że temat doskonale się nada na pracę inżynierską a także pracując nad nim najskuteczniej rozwinę moje umiejętności programistyczne. I tak właśnie rozpoczęły się prace nad symulatoerm biznesu online.

Początkowo kod był pisany bez żadnych dodatków po prostu od zera, jednakże wraz z rozwojem umiejętności związanym z pracami w firmie doszedłem do wniosku że warto tutaj użyć frameworka, i tak właśnie się zaczęło wykorzystanie CodeIgnitera, na bazie którego jest oparty cały system. Zastosowanie to jest o tyle świetne o ile wykorzystuje powszechnie używany wzorzec projektowy Model-Widok-Kontroler. Pozwalający na oddzielenie treści i zachowanie porządku w projekcie.

I tak właśnie rozpoczęły się prace nad systemem. Wcześniej jednak zostały stworzone liczne diagramy UML przypadków użycia obrazujące funkcjonalność systemu oraz diagramy klas obrazujące architekturę bazy danych. Nie był to sztywny projekt, którego trzebabyło się trzymać za wszelką cenę jednak był to już jakiś zarys. Tak więc pierwszy etap to wybór frameworka, opracowanie koncepcji i przełożenie jej na diagramy oraz instalacja frameworka i stworzenie bazy danych dla projektu.